Training What’s new in C++20

Als PROMEXX vinden we het onderdeel van onze PROfessionele Mentaliteit en EXXpertise dat alle medewerkers op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied.

Daarom organiseren we in november samen met John van Krieken (AT Computing) de ‘What’s new in C++20’-training. Wij zijn de eerste aan wie John—met wie wij al lang samenwerken—deze training zal geven!

In december 2020 is de nieuwe C++20 standaard gepubliceerd en compiler support is nu grotendeels beschikbaar. Bijvoorbeeld Microsoft Visual Studio 2019 bevat vanaf versie 16.11 de /std:c++20 switch. De veranderingen t.o.v. C++17 zijn groot. Volgens Bjarne Stroustrup is C++20 zoals hij de taal voor zich zag in zijn boek ‘The Design and Evolution of C++’ uit 1994. Daar kijken we erg naar uit. In december, als alle PROMEXX-ers getraind zijn, kunnen we evalueren:

static_assert(cpp20 <=> cpp17 == std::strong_ordering::greater);
< Terug naar overzicht