1255×352-content_formfield__files_cropped__workflowForm__219__f674e2

Loopbaan

PROMEXX onderscheidt zich in de markt door de kwaliteit van haar medewerkers. Omdat we bewust kiezen voor kwaliteit en daarmee een beheerste groei, besteden we veel aandacht aan selectie van de juiste medewerkers.

Maar nog belangrijker, als je eenmaal bij ons in dienst bent zien wij het als onze voortdurende plicht om jouw kwaliteiten te helpen uitbreiden en te belonen in de vorm van interessante projecten, persoonlijke aandacht en een royale beloning.

Persoonlijke aandacht betekent voor ons: open en eerlijk met elkaar omgaan, korte communicatielijnen en natuurlijk zelf inspraak in de keuze van de projecten waarop je wordt ingezet. Of het nu gaat om motion, robotica, vision, userinterfaces, databases, webbased toepassingen of intelligente interfaces naar (mechatronische) systemen (Smart Industry, IoT), wij helpen je graag om je persoonlijke interesses binnen ons vakgebied verder te ontwikkelen! Dit heeft sinds onze oprichting in 2004 geresulteerd in tevreden medewerkers, een zeer laag personeelsverloop en tevreden klanten.

We zijn dan ook voortdurend bezig met het zoeken naar interessante projecten. 95% van onze opdrachten wordt gekenmerkt door toepassingen op basis van courante softwaretechnologie in een Windows of (real-time) Linux-omgeving en de Agile/Scrum-methodiek. Bij een groot deel gaat het daarbij om (ver)nieuwbouw, dus denk je en bouw je mee aan softwarearchitecturen.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan coaching, training en opleiding. Het is dan ook vanzelfsprekend dat elke medewerker de beschikking krijgt over een laptop, boekenbudget en opleidingsbudget. Daarbij worden bij PROMEXX regelmatig (in samenwerking met trainingsinstituten) praktische trainingen georganiseerd gericht op de ontwikkeling van zowel technische als persoonlijke vaardigheden.

In je loopbaangesprek leggen we gezamenlijk concrete persoonlijke doelstellingen vast ten aanzien van je opleidingstraject en de richting waarin je je op basis van projectwerkzaamheden wilt gaan ontwikkelen. Je bent in principe vrij om zelf keuzes te maken waar je je opleidingsbudget voor wilt gebruiken.

Minimaal vier maal per jaar komt een en ander in voortgangs- en evaluatiebesprekingen aan de orde. Deze besprekingen vormen de basis voor het jaarlijks terugkerende functioneringsevaluatiegesprek, dat voor het eerst een jaar na indiensttreding plaatsvindt.