Toename Agile Scrum consultancy-opdrachten voor PROMEXX

Agile Scrum wint al enige tijd aan populariteit als methodiek voor projectuitvoering in o.a. technische software ontwikkeltrajecten. Inmiddels is een ruim aanbod aan Scrum-cursussen en -workshops in de markt beschikbaar. Naast deze vormen van kennisoverdracht is bij klanten van PROMEXX de afgelopen jaren een groeiende behoefte ontstaan aan ondersteuning voor de ‘hands-on’ introductie van Scrum in concrete (lopende) ontwikkelprojecten. In een Scrum-consultancytraject van ongeveer 100 uur heeft PROMEXX bij verschillende klanten de Scrum-methodiek op een pragmatische en door de organisatie gedragen wijze geïntroduceerd.

Het consultancytraject ziet er globaal als volgt uit:

Initiatie-fase:

  • Vaststellen voor welke projecten Scrum toegepast zal worden inclusief o.a. sprintlengte, synchrone sprints, teamsamenstelling, start eerste sprint en het toekennen van de verschillende rollen in het Scrum-proces;
  • Uitleg over het Scrum-proces aan de teams, Scrum Masters, Product Owners en andere belanghebbenden;
  • Vaststellen van de productbacklogs voor de eerste sprint met Scrum Masters, Product Owners en Systeem/SW­ archi­tecten. O.b.v. business values, technische risico’s en pro­ject­belangen worden de productbacklogs geprioriteerd;
  • Voorbereiden van de sprintplanning-meetings met Scrum Masters en Product Owners (zoals het opzetten van het Scrum board en de Sprint Backlog Sheet);
  • Begeleiden van de sprint planning meetings.

Uitvoeringfase:

  • Begeleiding van de daily stand-up meetings en adhoc individuele coaching tijdens de sprints;
  • Begeleiding van de Demo’s, Retrospectives en de Sprint Planning Meetings voor volgende sprint;
  • Ondersteuning in de voorbereiding van Product Backlogs en Sprint Backlogs.

Na ongeveer 4 sprints zijn daarbij de teams zelfstandig en met zeer beperkte externe ondersteuning in staat de Scrum-werkwijze effectief toe te passen.

Evaluatie-fase:
De initiatiefase en uitvoeringfase worden uitgebreid geëvalueerd met o.a. de aandachts- en actiepunten voor het management, Product Owners, Scrum Masters, Systeem/SW architecten en andere belanghebbenden.

Meer weten over wat PROMEXX voor u kan betekenen bij de invoer van Agile Scrum?

Neem dan contact op met Maarten Beijloos, Eric Schuerman of John van Meel. Wij zijn u graag van dienst!

< Terug naar overzicht