Cruciale rol PROMEXX in software-ontwikkeling in C#/.NET voor nieuwste machine van Singulus

De nieuwste masteringmachine van Singulus voor de productie van HD-DVD en Blu-ray discs is onlangs op de MEDIA-TECH Expo 2007 in Amerika zeer positief ontvangen. PROMEXX speelde als ontwikkelpartner van Singulus een cruciale rol bij de opzet van de softwarearchitectuur en het softwaredesign voor de nieuwe CrystalLine masteringmachine. In het realisatietraject heeft PROMEXX zich toegelegd op de software-ontwikkeling in C#/.NET voor de Userinterface, Recipemanagement, Overall systeemcontroller en highlevel functionele besturing van de Laserbeamrecorder voor het besturen van de motions. Door de praktische ervaring en brede kennis van PROMEXX op het gebied van interfacestandaarden, bussystemen, performance issues, configureerbare architecturen, visualisatiesystemen en machine/apparaat-gerelateerde databases is de samenwerking tussen PROMEXX en Singulus succesvol verlopen.

Download informatie uit Mechatronica Magazine over de rol van PROMEXX in dit project

Download complete artikel uit Mechatronica Magazine over dit project

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan contact op met Maarten Beijloos of Eric Schuerman, tel 040 267 68 67 of stuur een email naar info@promexx.nl

< Terug naar overzicht