Vooruitblik PROMEXX 2011

Bits&Chips vroeg de standhouders van de Embedded Systemen beurs (november 2010) om terug te blikken op de afgelopen crisisjaren en vooruit te kijken naar 2011 en verder.

Hoe heeft de crisis jullie beïnvloed?

De crisis heeft nauwelijks invloed gehad op Promexx, terwijl een deel van onze concurrenten een zeer moeilijk jaar achter de rug hebben. Een behoorlijk aantal medewerkers van onze concurrenten hadden geen betaalde opdracht, wat blijkbaar de reden was dat ze in 2009 mensen hebben ontslagen. Zover is het bij Promexx bij lange na niet gekomen. Sterker nog: ook in 2009 hadden wij een bezettingsgraad van 99 procent. Onze medewerkers zijn met een zeer hoge continuïteit werkzaam gebleven op interessante projecten met courante softwaretechnologie. We hebben niemand hoeven ontslaan. Die positieve trend heeft zich in 2010 voortgezet. Vandaar dat we al vanaf eind 2009 de werving hebben opgeschroefd.

Wat is de achterliggende visie?

Belangrijke reden voor ons aanhoudende succes tijdens de crisis is onze duidelijke focus op machine- en apparatenbouwers. Aangezien onze medewerkers hun ervaring daar hebben opgebouwd en verder uitbreiden, is er een goede match tussen vraag en aanbod en is dus de toegevoegde waarde voor de klant onderscheidend. Gevolg daarvan was dat de reorganisaties bij onze klanten aan onze medewerkers zijn voorbijgegaan en dat we bij nieuwe aanvragen een hoge scoringskans hadden. Andere belangrijke redenen zijn ons brede relatienetwerk en de hoge kwaliteit van dienstverlening die daarbij wordt herkend en erkend.

Wat zijn de positieve punten in de huidige markt?

De crisis heeft onze visie bevestigd dat het fundament voor ons succes de kwaliteit van onze medewerkers is in combinatie met de duidelijke focus. De bijbehorende dienstverlening heeft ook in moeilijke tijden haar kracht bewezen. Nu de krapte weer snel toeneemt, lopen we weer het risico dat de markt met mindere kwaliteit genoegen neemt of soms moet nemen. En dat zal dan een negatief effect kunnen hebben op het imago van onze bedrijfstak.

Waarop richten jullie je in 2011?

We willen de gestage groei ook komend jaar voortzetten, waarbij we overigens geen concessies zullen doen aan de kwaliteit. Op basis daarvan verwachten we met maximaal tien medewerkers te kunnen groeien in 2011.

< Terug naar overzicht