Risicodragend samenwerkingsverband Assembléon – PROMEXX succesvol

Assembléon is voortdurend op zoek naar efficiënte samenwerkingsverbanden om complexe projecten uit te kunnen voeren met hoge kwaliteit en minimale doorlooptijd en budget. De kredietcrisis maakt deze uitdaging nog actueler aangezien er binnen productontwikkeling een hoge innovatiebehoefte is en de projectbudgetten beperkt zijn.

Oplossingen voor deze uitdaging zijn gezocht in de mogelijkheden om kleine efficiënte en daadkrachtige projectteams te vormen met kwalitatief hoogwaardige medewerkers met uitgebreide domeinkennis. Duidelijk was dat daarbij ook een andere samenwerkingsvorm met externe partijen noodzakelijk zou zijn. Op basis van deze uitgangspunten is begin dit jaar PROMEXX geselecteerd om in de vorm van een wederzijds risicodragend samenwerkingsverband een eerste project uit te voeren. Het betrof de realisatie van een SECS/GEM-interface voor één van de belangrijkste klanten van Assembléon. De uitdaging om dit project in oktober op te leveren is ruimschoots gehaald, waarbij tijdens een gezamelijke Factory Acceptance Test de verwachtingen van de klant van Assembléon overtroffen zijn ten aanzien van kwaliteit en aansluiting op de gewenste product requirements. Deze succesvolle samenwerking tussen Assembléon en PROMEXX wordt dan ook verder uitgebreid met de uitvoering van een aantal deelprojecten voor de ontwikkeling van een volgende generatie componentplaatsingsmachine.

< Terug naar overzicht