Kick-off 2023

Op 17 januari was de eerste personeelsbijeenkomst van 2023 in de vorm van een nieuwjaarsborrel en kick-off. Hierbij wordt altijd teruggekeken op wat er is bereikt in het voorgaande jaar en hoe dit zich verhoudt tot de eerder gemaakte plannen. Verder blikken we vooruit op het nieuwe jaar en sluiten we af met een gezellig etentje. Stamppot buffet dit keer! Oh ja, voor alle deelnemers aan het PROMEXX-weekend Rome lag er ook nog een mooi aandenken klaar in de vorm van een fotoboek.

< Terug naar overzicht